Navigacija: Besplatni Oglasi > Uslovi >

Uslovi korišćenja

Celokupan sadržaj na našem sajtu, sav tekst, slike, kategorije u vlasništvu je besplatnioglasi.in.rs sajta, pri čemu su sva prava zadržana, ukoliko nije naznačeno drugačije. Korišćenjem besplatnioglasi.in.rs sajta, pristajete na uslove i pravila korišćenja. Zadržavamo pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći povremenom posetom ove stranice.

Prilikom oglašavanja na besplatnioglasi.in.rs sajtu dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Zadržavamo pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla u skladu sa temom određene kategorije i u skladu sa Zakonom o oglašavanju. Korišćenjem besplatnioglasi.in.rs sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišćenja. Prikupljamo samo neophodne i osnovne podatke o oglašivačima. IP adresa se snima, ali će biti korišćena isključivo u slučaju zloupotrebe i neprikladnog oglašavanja.

Besplatnioglasi.in.rs je besplatan web sajt i namenjen isključivo za online upotrebu. Zabranjeno je kopirati i na bilo kojem drugom mestu upotrebiti sadržaj sa ovog sajta. Sav tekst je u vlasništvu besplatnioglasi.in.rs sajta.

Besplatnioglasi.in.rs ne daje nikakve garancije, niti odgovaraju za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu objavljene od strane oglašivača. Dalje za brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta. Kao ni za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta.

Zadržavamo pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi besplatnioglasi.in.rs .

Besplatnioglasi.in.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorni nijednom korisniku za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu, ili za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta.
Ne preuzimamo odgovornost za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van naše moći kontrole.

*Uslovi preuzeti i prilagođeni sa oglasi.cc sajta.

Podrška - samo jedan klik

Ukoliko smatrate da je BesplatniOglasi.in.rs koristan web sajt podržite nas:

Samo jedan klik - Hvala.